Tjänster

Vi utför det mesta inom vårt verksamhetsområde med egen personal, utrustning och maskiner. De underentreprenörer vi använder oss av kontrolleras noggrant både vad gäller seriositet och kunskap.

Vänd er till oss om ni vill ha hjälp med:

All förekommande rivning – maskinell samt manuell

 • Fabriker
 • Rot-rivning
 • Broar
 • Sommarstugor och villor

Sanering

 • Asbest
 • PCB
 • Olja
 • Hussvamp

Håltagning i betong

 • Sågning
 • Borrning

Transporter

 • Containers
 • Avfall
 • Farligt avfall
 • Maskiner

Kontakt

E-post info@rivners.se
Telefon 08-448 30 50

Adress

Rivners AB
Box 2011
144 02 RÖNNINGE

Facebook