Rivners AB blir ny ägare av Svenska Demolerings Gruppen AB

Rivningsföretaget Rivners AB förvärvar Svenska Demolerings Gruppen AB (”SDG”) SDG är en relativt ny aktör inom rivnings- och håltagningssektorn i Stockholms- och Mälardalsregionen som idag omsätter över 40 miljoner kronor.

Lotus koncernen förstärker därmed sin position som en av de ledande aktörerna i Sverige inom rivning, sanering och håltagning med drygt 200 medarbetare och en omsättning på ca 400 Miljoner kr 2016.

Lotus Maskin och Transport AB som är koncernbolag äger som bekant Rivab i Göteborg AB sedan tidigare och är delägare i Svenska Demolerings Gruppen AB och Rivners AB och Rivners Sanering AB. I och med denna transaktion som väljer man att lägga all form av ”lättrivning” i ett och samma bolag.

”I och med köpet och den kommande fusionen så är Rivners väl rustade för att fortsätta sin tillväxtresa och ta oss an ännu fler uppdrag. Förvärvet stärker och breddar vår position inom områdena selektiv rivning, sanering och håltagning. Vi kommer fortsätta driva företaget under varumärket Rivners AB. Jag är säker på att SDG med sina kunskaper och nytänkande kommer att bidra med ett betydande mervärde för oss”, säger John Segerlund, VD på Lotus Maskin & Transport AB & Rivners AB.

”Vi har stor respekt för Rivners och ser mycket positivt på den spännande resa vi kommer ha tillsammans med dem. Detta är en positiv lösning för såväl våra medarbetare som för bolagets framtida utveckling att få vara en del av ett sådant anrikt och bra bolag som Rivners är. Vi ser fram emot att växa verksamhetsmässigt och få del av den kunskap och erfarenhet som Rivners besitter”, kommenterar Daniel Jensen, tidigare delägare och VD på Svenska Demolerings Gruppen AB.

Daniel Jensen kommer att fortsätta i Rivners AB som Avdelningschef på ”Lättrivning”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Segerlund
Mobil: 070-979 35 29
Kontor: 08-530 343 45
E-post: john@lotusab.se

Kontakt

E-post info@rivners.se
Telefon 08-448 30 50

Adress

Rivners AB
Box 2011
144 02 RÖNNINGE

Facebook