Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Rivners AB arbetar medvetet för att verka för bra Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt BF9K som är ett för byggbranschen anpassat KMA-system. 

Vi vill med detta bland annat uppnå att Du som kund och Vi som entreprenör med vår personal ska känna trygghet i hur vi arbetar. Vi har tydliga rutiner som beskriver vårt arbete och vi jobbar aktivt för att ständigt hitta förbättringsmöjligheter och Vi revideras årligen av DNV, Det Norske Veritas, för att säkerställa att vi lever upp till vad vi lovar. Vi frågar också våra kunder hur vi upplevs som entreprenör genom nöjd-kund-undersökningar.  

Vår ambition är att alltid ligga i framkant vad gäller KMA-arbetet.

 

Se BF9K certifikat


 

Rivners Policy för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det är en förutsättning för att kunderna ska bli nöjda med sin investering. Och stanna kvar som kund. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.

Arbetsmiljöpolicy

I vårt arbetsmiljöarbete ska vi alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa. I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras på Ledningens genomgång där förslag tas fram till förändring av arbetssätt.

 

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar

  • Krav i Lagar och förordningar
  • Kunders krav och önskemål
  • Våra egna krav och önskemål
  • Samt riskanalys i verksamhet och projekt

 

Kontakt

E-post info@rivners.se
Telefon 08-448 30 50

Adress

Rivners AB
Box 2011
144 02 RÖNNINGE

Facebook