Affärsidé

Rivners affärsidé är att med beställarens krav i fokus, med det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets resurser, utföra alla slags rivnings- och saneringsarbeten med egen personal och egna maskiner.

Kontakt

E-post info@rivners.se
Telefon 08-448 30 50

Adress

Rivners AB
Box 2011
144 02 RÖNNINGE

Facebook